Pilsētas suņu foto-orientēšanās sacensības 
“BE RACEDOG CITY 2019”

Sacensību nolikums
http://www.racedog.lv/foto-orientesanas-2019/

Dalības maksa
Dalība vienai personai laika posmā no 09.01.2019. līdz 31.01.2019. – 10 eiro, "RaceDog Latvia" biedriem – 5 EUR
Dalība vienai personai laika posmā no 01.02.2019. līdz 28.02.2019.  12 eiro, "RaceDog Latvia" biedriem – 6 EUR
Dalība vienai personai laika posmā no 01.03.2019. līdz 04.04.2019.   15 eiro, "RaceDog Latvia" biedriem – 7 EUR
Dalība bērniem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot), kas startē kopā ar pieaugušo ģimenes komandā - 0 eiro.
Pieteikšanās uz vietas nav iespējama.
! Viens sportists nevar startēt vairāk kā 1 startā.

Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta/atsūtīta ”Pieteikuma anketa”.
Sportistam pēc Pieteikuma anketas nosūtīšanas ir jāpārskaita sacensību reģistrācijas maksa 24 stundu laikā. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atmaksāta.

Sacensību reģistrācijas maksa jāveic uz šadu kontu:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu vai ģimenes komandas nosaukumu, kā arī BE RACEDOG CITY. Piemēram - Agnese Saldeva, BE RACEDOG CITY*
*Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu.

Ir iespējams mainīt disciplīnu vai vārdu, uzvārdu, vai citus reģistrācijas anketas datus vēlākais 7 dienas pirms sacensību starta (līdz 1. aprīlim). Pārreģistrācija maksā 5 eur (naudas pārskaitījums). Izmaiņas sūtīt uz e-pastu: racedoglatvia@gmail.com

Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām nav nokārtotas finanšu saistības ar biedrību "RaceDog Latvia".

ĢIMENES KOMANDAI - katram dalībniekam jāaizpilda sava reģistrācijas anketa!!!