Biedrības "RaceDog Latvia" biedru nauda

Biedrs
 Iestāšanās maksa EUR 
 Biedru nauda EUR/gadā*
Fiziska persona (sākot no 18 gadiem)
 52,00 (biedrības atribūtikas iegādei 1 personai) 
 50,00
Bērni / jaunieši / juniori (līdz 18 gadiem)
52,00 (biedrības atribūtikas iegādei 1 personai)
 30,00
Juridiska persona
92,00 (biedrības atribūtikas iegādei 2 personām)
 75,00


Biedri saņem atlaides biedrības organizētos pasākumos un pie mūsu sadarbības partneriem.

Stājas spēkā: 13.08.2020.
Apstiprināts biedru sapulcē: 13.07.2020.

*Biedra nauda par iestāšanās gadu tiek aprēķināta proporcionāli kārtējā kalendārā gada atlikušo mēnešu skaitam (aprēķina metode – biedra nauda dalīts ar 12 reiz ar atlikušo mēnešu skaitu). Biedra nauda par 2021. gadu tiek iekasēta 2020. gadā sākot ar oktobra mēnesi.