PILSĒTAS SUŅU-FOTO ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBU NOLIKUMS
“BE RACEDOG CITY 2019”

Mērķis
Tuvāk iepazīt pilsētas apkaimes,
Labi un intersanti pavadīt laiku kopā ar savu četrkājaino draugu,
Izbaudīt sacensību garu,
sociālizēt suņus pilsētas vidē.

Uzdevumi
Kopā ar suni un ģimeni (ģimenes distancē) pēc fotoattēliem un aptuvenām koordinātēm kartē iespējami ātri atrast visus vides objektus, pie tiem kopīgi nofotografēties un atgriezties finišā.

Distance
Distances garums atkarīgs gan no apkaimes pārzināšanas un orientēšanās iemaņām, gan arī veiksmes faktora un tas var būt ļoti atšķirīgs. Visi meklējamie vides objekti atrodas izsniegtajā kartē redzamās teritorijas robežās (Grīziņkalns).

Disciplīnas
-    Individuāli (1 cilvēks un 1 suns). Individuāli var startēt no 15 gadu vecuma (nepilngadīgiem jauniešiem reģistrācijā (sacensību vietā) jāiesniedz vecāku iesniegums - norādot, ka kāds no vecākiem vai aizbildņiem piedalās šajā pasākumā vai sacensību laikā atrodas sporta pasākuma norises vietā un uzņemas pilnu atbildību par dalībnieku un viņa veselības atbilstību konkrētajām sacensībām un disciplīnai.)
-    Ģimenes komanda (1 vai 2 vecāki un bērni un suņi - max. 4 dalībnieki). Jauniešiem līdz 14 gadiem (ieskaitot) jāstartē kopā ar pieaugušo ģimenes komandā.

Sacensības
07.04.2019. plkst. 12.00, Vārnu iela 10 pagalmā, Grīziņkalns, Rīga

Reģistrācija
Dalībnieki reģistrējas aizpildot reģistrācijas anketu vietnē: http://www.racedog.lv/foto-orientesanas-2019/registracija/
Aizpildot reģistrācijas anketu, uz e-pastu apstiprinājums nenāk!
ĢIMENES KOMANDAI - katram dalībniekam jāaizpilda sava reģistrācijas anketa!!!
Pirms starta dalībnieki un komandas fiksē savu ierašanos pie pasākuma organizatoriem, sakārto dalības formalitātes un saņem numuru, kuru viens no komandas dalībniekiem piestiprina pie vēdera labi redzamā vietā. Piedaloties atkārtoti, komandai saglabājas iepriekšējos posmos izsniegtais numurs.

Dalības maksa
Dalība vienai personai laika posmā no 09.01.2019. līdz 31.01.2019. – 10 eiro, "RaceDog Latvia" biedriem – 5 EUR
Dalība vienai personai laika posmā no 01.02.2019. līdz 28.02.2019.  12 eiro, "RaceDog Latvia" biedriem – 6 EUR
Dalība vienai personai laika posmā no 01.03.2019. līdz 04.04.2019.   15 eiro, "RaceDog Latvia" biedriem – 7 EUR
Dalība bērniem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot), kas startē kopā ar pieaugušo ģimenes komandā - 0 eiro.
Pieteikšanās uz vietas nav iespējama.
! Viens sportists nevar startēt vairāk kā 1 startā.

Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta/atsūtīta ”Pieteikuma anketa”.
Sportistam pēc Pieteikuma anketas nosūtīšanas ir jāpārskaita sacensību reģistrācijas maksa 24 stundu laikā. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atmaksāta.

Sacensību reģistrācijas maksa jāpārskaita uz:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu vai ģimenes komandas nosaukumu, kā arī BE RACEDOG CITY. Piemēram - Agnese Saldeva, BE RACEDOG CITY*
*Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu.

Par sacensību dalībniekiem netiks reģistrētas personas, kurām nav nokārtotas finanšu saistības ar biedrību "RaceDog Latvia".

Ir iespējams mainīt disciplīnu vai vārdu, uzvārdu, vai citus reģistrācijas anketas datus vēlākais 7 dienas pirms sacensību starta (līdz 1. aprīlim). Pārreģistrācija maksā 5 eur (naudas pārskaitījums). Izmaiņas sūtīt uz e-pastu: racedoglatvia@gmail.com

Dalība sacensībās
! Viens sportists nevar startēt vairāk kā vienā (1) startā.
Dalīties ar ekipējumu šajās sacensībās nevarēs.
Suns drīkst startēt tikai vienā (1) disciplīnā.

Karte
Katram sportistam vai ģimenes komandai startējot tiek izsniegta karte, kurā redzamas šādas lietas:
-pati apkaimes karte ar iezīmētām aptuvenām koordinātām (riņķiem) katram no meklējamajiem objektiem;
-fotoattēli ar objektiem, kuri jāmeklē.
Kopā ir 20 objekti.
Katrā riņķī atrodas tikai viens no attēlos redzamajiem objektiem, taču nav norādīts konkrēti, kurš objekts atrodas kurā riņķī. Attēlos redzamie objekti var atrasties jebkurā riņķa daļā (ne tikai centrā). Tukšu riņķu kartē nav – cik attēlu, tik riņķu.

Fotografēšanās
Fotografējoties pie vides objektiem tiek ieskaitītas tikai viena veida fotogrāfijas:
-redzama sportista vai visu ģimenes komandas dalībnieku un suņa sejas (tā saucamais “selfijs”).

Visos gadījumos atrastajam vides objektam fotoattēlā jābūt skaidri un nepārprotami redzamam, lai pasākuma organizatoriem par to nerastos nekādas šaubas. Rakurss, kādā fotoattēlos redzami atrastie vides objekti, nav svarīgs (tam obligāti nav jābūt tādam, kā izsniegtajos fotoattēlos). Ja vides objekti atrodas aiz nožogojuma, pie tiem atļauts fotografēties, neieejot nožogotajā teritorijā, taču ievērojot visus augstāk minētos nosacījumus.

Laika uzņemšana
Katram sportistam un ģimenes komandai laiks tiek uzņemts individuāli. Visiem nav jāstartē kopā. Laika skaitīšana tiek sākta brīdī, kad dalībniekam vai komandai izsniedz karti, un apturēta, kad sportists vai visi komandas dalībnieki ierodas finišā un:
-uzņem šiem noteikumiem atbilstošu fotoattēlu pie lielizmēra laika tablo / pulksteņa (ja attiecīgajā posmā tāds ir nodrošināts). Tablo / pulkstenī redzamais laiks, uzņemot finiša bildi, arī tiek uzskatīts kā dalībnieka vai ģimenes komandas finiša laiks;
-piesakās pie organizatora, kurš atbild par laika uzņemšanu (ja attiecīgajā posmā lielizmēra tablo / pulkstenis nav nodrošināts, vai tas nefunkcionē).
Visi uzņemtie fotoattēli ir jāatrāda sacensību organizatoriem tūlīt pēc finiša.

Laika limits:
5 stundas

Soda laiks
Par katru neatrasto (tai skaitā neatbilstoši noteikumiem nofotografēto) vides objektu tiek piešķirts soda laiks - 15 minūtes.

Rezultāti
Pasākuma rezultāti tiek saskaitīti un apkopoti pēc visu sportistu un komandu finiša un publicēti interneta vietnē www.racedog.lv sadaļā "Foto orientēšanās 2019". Apbalvoti tiek katra posma labākie:
1)  Ģimenes komandas disciplīnā
2) Individuālajā disciplīnā vīriešiem
3) Individuālajā disciplīnā sievietēm

Drošība
Piedaloties pasākumā, drošība ir pirmajā vietā. Dalībnieki apņemas ievērot Ceļu satiksmes noteikumus, kā arī apliecina, ka viņu un suņu veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai startētu attiecīgajā pasākuma posmā. Organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku un suņu veselības stāvokli, gūtajām traumām vai jebkādiem dalībnieku radītajiem materiālajiem zaudējumiem gan sev, gan trešajām pusēm.
Steigsimies ar prātu!

Nepieciešamais inventārs
•    Suņu pastaigu ekipējums, lai Jūs varētu viegli pārvietoties ar suni pa pilsētvidi un netraucētu citus cilvēkus Jums blakus.
•    Suņu izkārnījumu savākšanas iespējas (jāuzrāda reģistrējoties)
•    Uzlādēta ierīce fotografēšanai un bilžu atrādīšanai.
•    Tāpat var noderēt arī rakstāmais un planšete ērtākai kartes pārskatīšanai.

Suņi
Suņa vecums: 6 mēneši.
Suņiem, kas startē sacensībās, jābūt ES mājdzīvnieka pasei, un tiem jābūt vakcinētiem pret trakumsērgu (vetārsta zīmogs pasē par veiktu poti, kas ir derīga sacensību dienā).

Citi noteikumi
Sacensību laikā dalībniekiem ir atļauts pārvietoties tikai ar kājām. Nav atļauts izmantot automašīnu, motorolleri, velosipēdu vai jebkādu citu mehānisko transporta līdzekli.
Objektu atrašanas metodes ir pašu dalībnieku ziņā - ir atļauts izmantot internetu, sazināties ar draugiem, komunicēt ar cilvēkiem uz ielas un veikt citas līdzīgas darbības pēc saviem ieskaitiem.
Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, par to paziņojot savā saziņas platformā - interneta vietnē www.racedog.lv
Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.
Nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ organizatori var pārcelt pasākuma norises laiku un / vai datumu, par to paziņojot interneta vietnē www.racedog.lv.
Jebkuru neskaidrību vai strīdu gadījumā gala vārds pieder pasākuma organizatoriem.
Reģistrācija pasākumā nozīmē to, ka dalībnieks piekrīt ievērot šo nolikumu.

Rīcības ar datiem
Personas dati tiks uzglabāti līdz sacensību dienas beigām, pieeja šiem datiem ir sacensību atbildīgajai personai, vetārstam un galvenajam tiesnesim. Dalībnieks var prasīt dzēst viņa datus jebkurā brīdī

Mārketings
Reģistrējoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

Organizatori
Ginta Kleinberga, biedrība "RaceDog Latvia"
Tālr. +371 28313431, e-pasts: racedoglatvia@gmail.com
www.racedog.lv
www.blackelizabeth.lv