KAS? Stirnu Buka 2018 kanikrosa disciplīna 4. posms. / WHAT? Stirnu Buks 2018 canicross discipline, 4. etap
KAD? 2018. gada 29. septembrī / WHEN? September 29, 2018
KUR?  Līgatne / WHERE? Līgatne

Reģistrācijas periods / Registration period:
30.06. - 31.07. 15 EUR
01.08. - 31.08. 20 EUR
01.09. - 25.09. 25 EUR
Sacensību dienā: 30 EUR / Race day: 30 EUR

LAT:
Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta ”Reģistrācijas anketa”. Reģistrācijas maksa jāveic 24 stundu laikā, no reģistrācijas brīža. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Reģistrācijas maksa ir jāveic uz kontu*:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu un disciplīnu saīsinājumā, kā arī sacensību disciplīnu un pilsētu, kurā būs sacensības.
Piemēram - Agnese Saldeva, CCW J, Kanikross Gaiziņkalns. **
*Par katru sportistu jāveic savs maksājums. (Vienā maksājumā jāmaksā par 1 sportistu)
**Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu. Pat, ja samainīsiet ar vietām vārdus vai pierakstīsiet kaut ko citu!!!

ENG:
The registration fee depends on the date, when a filled registration form has been received by the organisers. The registration fee has to be paid by bank transfer in 24 hour period. The registration is completed when organisers have received a registration fee by bank transfer*.

Account:
Organization: "RACEDOG LATVIA"
Address: Vārnu iela 10 -8 , Riga, LV - 1009, Latvia
Reg. No: 40008225574
Bank: Swedbank
Account: LV21HABA0551038558303
Code: HABALV22

*In payment order write sportist name, surname and short name of age discipline (When writing in the discipline name, make sure that you are using a valid discipline name. Correct discipline names are listed at the beginning of the race regulation) and as well as the competition discipline and the city, where will be race.
Example: Agnese Saldeva, CCW J, Canicross Gaizinkalns
**Otherwise payment will be invalid. Also didn't write something else or don't replace the words!!!