REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA:


Septiņu soļu rokasgrāmata, kā reģistrēties (soli pa solim):
2) izveidojiet kontu un / vai piesakieties savā kontā;
3) nofotografējiet mājdzīvnieka pasi (lapas ar dzimšanas datumu un čipa numuru);
4) Aizpildiet datus un augšupielādējiet failu (-us) par savu mājdzīvnieku sadaļā - Mani mājdzīvnieki;
5) dodieties uz sadaļu - Reģistrācija un aizpildiet reģistrācijas formu, lai reģistrētos RACEDOG CUP 2022;
6) veidlapā uzspiediet sarkano "pogu'' PRIMĀRI un pievienojiet suni.
7) Variet apskatīt/pārvaldīt visas savas reģistrācijas sadaļā - Manas reģistrācijas.

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstiet uz e-pastu: info@racedog.lv


Dalības maksa:
Dalības maksa par vienu sacensību kategoriju:
● No 28.03. līdz 10.04. – 37.00 EUR;  Kaķi, Lūši, Tīģeri – 13 EUR.
● No 11.04. līdz 09.05. – 45.00 EUR;  Kaķi, Lūši, Tīģeri – 16 EUR.

Biedrības "RaceDog Latvia" biedriem:
● No 28.03. līdz 10.04. – 32.00 EUR;  Kaķi, Lūši, Tīģeri – 10 EUR,
● No 11.04. līdz 09.05. – 40.00 EUR;  Kaķi, Lūši, Tīģeri – 12 EUR,

Par katru nākamo pieteikumu tam pašam dalībniekam, dalības maksa tiek samazināta par 50%* (ar vienu suni var startēt atbilstoši IFSS sacensību noteikumiem). Organizators nenodrošina individuālus starta laikus, lai nodrošinātu sportista vairākkārtīgu dalību sacensībās, tādēļ lūdzam pirms reģistrācijas sazināties ar sacensību organizatoru, ja nepieciešams nodrošināt īpašus apstākļus rakstot e-pastu: info@racedog.lv).
! Viens sportists nevar startēt vairāk kā 2 startos.

Pieteikšanās uz vietas nav iespējama.


Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta reģistrācija: https://register.sleddog.lv/.

Sportistam pēc reģistrācijas anketas nosūtīšanas ir jāpārskaita sacensību reģistrācijas maksa 24 stundu laikā. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Ja sportists pārstāv klubu, par kura dalību maksā klubs nevis sportists personīgi, tad reģistrācijas laukā “ Papildus info organizatoriem” ir jānorāda maksātāja juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, pvn maksātāja numurs (ja ir), juridiskā adrese, bankas nosaukums, bankas konta numurs un SWIFT kods un juridiskās personas e-pasts. Rēķins Jums tiks izsūtīts 12 stundu laikā.
Ja reģistrācijā kluba (maksātāja) rekvizīti nav norādīti, tad rēķinu vēlāk pieprasīt nav iespējams.
Jebkuram maksātājam (juridiskai personai vai sportistam personīgi) maksājums ir jāveic 24 stundu laikā kopš reģistrācijas brīža.

Sacensību reģistrācijas maksa jāveic uz šadu kontu:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu maksājuma mērķī norādiet: "RACEDOG CUP 2021, dalībnieka vārds, uzvārds, disciplīna". (Korektus disciplīnu nosaukumus, kādus izmanto sacensību organizatori, skatīt nolikuma sākumā, pie sacensību disciplīnām). Piemēram - RACEDOG CUP, Agnese Saldeva, CCW*
*Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu.