RACEDOG CUP 2021
22. maijā, plkst. 12:00

Rīkotāji: biedrība “RaceDog Latvia” sadarbībā ar interneta veikalu “BE RACEDOG” un “LKSSF”
Sacensību kategorija: IFSS Pasaules Kausa posms
Par sacensībām atbildīgā persona: Ginta Elizabeth Kleinberga, t. +371 28313431 (zvanīt biedrības darba laikā, darba dienās no plkst. 11.00 līdz 16.00)
Galvenais tiesnesis: Ģirts Eldmanis
Trases vieta: Asaru ezers, Garkalnes novads, Latvija

Mērķis un uzdevumi:
Popularizēt Kamanu suņu sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
Dažādot priekšstatu un izpratni par Kamanu suņa sporta sacensībām.
Veicināt citu valstu Kamanu suņu sporta entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
Popularizēt kamanu suņu sportu kā videi un cilvēkam draudzīgu alternatīvu transportu.
Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu.
Noskaidrot ātrākos sportistus sacensību disciplīnās.

Sacensību laiks un vieta:
22. maijā plkst. 12:00
Asaru ezers, Garkalnes novads

Sacensību pamatdisciplīnas (2 starti):
DR4 - Četru suņu kārts
CCM - kanikross vīri
CCW - kanikross dāmas
BJM - baikdžorings vīri
BJW - baikdžorings dāmas
SC2 - divu suņu skūteri
SC1 - viena suņa skūters

Vecuma grupas sportistiem pamatdisciplīnās:
Juniori - no 15 līdz 17 gadiem
Elite - no 18 līdz 39 gadiem
Veterāni - no 40 gadiem

Suņa vecums:
Visām disciplīnām - suņu vecums sākot no 18 mēnešiem.

Klases:
Katrā disciplīnā apbalvos pirmos trīs dalībniekus. “Nordic“ klasi un “Open“ klasi apbalvos atsevišķi, ja konkrētajā disciplīnā būs 5 dalībnieki no katras klases (tātad 5 “Nordic“ klases pārstāvji un 5 “Open“ klases pārstāvji, ja disciplīnā 5 dalībnieki katrā klasē nereģistrējas - tad visi tiek ieskaitīti “Open“ klasē un apbalvo trīs ātrākos no kopējās disciplīnas. DR4 disciplīnu apbalvos, ja klasē reģistrēsies 3 dalībnieki.
“Nordic“ klasē var startēt šādas suņu šķirnes: Samojedi, Grenlandes suņi, Aļaskas malamuti, Sibīrijas haskiji, sportistam uzrādot FCI atzītus ciltsrakstus.
“Open“ klasē var startēt visas pārējās šķirnes, kas nav norādītas Nordic klasē, un arī bezšķirnes suņi. Ja ciltsraksti sunim nav, reģistrācijas anketā pie suņa šķirnes - jānorāda "miksēts".

Disciplīnu distances:
Apļa garums pamatdisciplīnām: apt. 4 km,

Dalībnieku reģistrācija:
Internetā: https://register.sleddog.lv/

Dalības maksa:
Dalības maksa par vienu sacensību kategoriju:
● No 21.04. līdz 04.05. – 36.00 EUR;
● No 05.05. līdz 18.05. – 41.00 EUR.

Biedrības "RaceDog Latvia" biedriem:
● No 21.04. līdz 04.05. – 31.00 EUR;
● No 05.05. līdz 18.05. – 36.00 EUR.

Par katru nākamo pieteikumu tam pašam dalībniekam, dalības maksa tiek samazināta par 50%* (ar vienu suni var startēt atbilstoši IFSS sacensību noteikumiem). Organizators nenodrošina individuālus starta laikus, lai nodrošinātu sportista vairākkārtīgu dalību sacensībās, tādēļ lūdzam pirms reģistrācijas sazināties ar sacensību organizatoru, ja nepieciešams nodrošināt īpašus apstākļus rakstot e-pastu: info@racedog.lv).
! Viens sportists nevar startēt vairāk kā 2 startos.

Pieteikšanās uz vietas nav iespējama.


Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta reģistrācija: https://register.sleddog.lv/.

Sportistam pēc reģistrācijas anketas nosūtīšanas ir jāpārskaita sacensību reģistrācijas maksa 24 stundu laikā. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Sacensību reģstrācijas maksa jāveic uz šadu kontu:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu maksājuma mērķī norādiet: "RACEDOG CUP 2021, dalībnieka vārds, uzvārds, disciplīna". (Korektus disciplīnu nosaukumus, kādus izmanto sacensību organizatori, skatīt nolikuma sākumā, pie sacensību disciplīnām). Piemēram - RACEDOG CUP, Agnese Saldeva, CCW*
*Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu.

Ir iespējams mainīt distanci vai vārdu, uzvārdu, vai citus reģistrācijas anketas datus līdz 18. maijam. Pārreģistrācija maksā 5 eur (naudas pārskaitījums). Izmaiņas sūtīt uz e-pastu: info@racedog.lv

Dalība sacensībās:
! Viens sportists nevar startēt vairāk kā divos (2) startos. Organizators nenodrošina individuālus starta laikus, lai nodrošinātu sportista vairākkārtīgu dalību sacensībās, tādēļ lūdzam pirms reģistrācijas sazināties ar sacensību organizatoru, ja nepieciešams nodrošināt īpašus apstākļus rakstot e-pastu: info@racedog.lv
Dalīties ar ekipējumu šajās sacensībās nevarēs.
Suns drīkst startēt tikai vienā (1) disciplīnā (neskaitot kanikrosu – kā otru disciplīnu).

Dalības maksā ietilpst:
Marķēta un īpaši Kamanu suņu sportam sagatavota trase.
Reģistrācija sacensībās, tiek piešķirts sacensību numurs
Ēdināšana sportistam sacensību vietā, ja COVID ierobežojumi to ļaus.
Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā: www.racedoglatvia.lv
Foto un video apskats sacensību mājas lapā: www.racedoglatvia.lv vai Facebook: RaceDog Latvia

Apbalvošana:
Godalgotās vietas ieguvējus apbalvos ar Medaļām un sponsoru balvām, ja katrā disciplīnā būs vismaz 5 sportisti.
Ja godalgotās vietas ieguvējs neierodas uz apbalvošanu, tas zaudē visas iegūtās balvas. Visas balvas tiek nodotas nākamās vietas ieguvējam.

Pieteikšanās anketa:
https://register.sleddog.lv/

Dalībnieku sacensību numuru izņemšana sacensību dienā:
Informācija par sacensību numuru izņemšanu tiks precizēta tuvojoties sacensībām.

Dienas kārtība: *
Plkst. 09:45 – 10:45          Atvērta auto stāvvieta un dalībnieku „stake-out”
Plkst. 10:00 – 11:00          Reģistrācija katrai grupai savā laikā (reģistrācijas laikus skatīt zemāk), ekipējuma kontrole /vetkontrole
Plkst. 11:15                        Dalībnieku sapulce, sacensību atklāšana
Plkst. 12:00 – 14:00          Pirmais starts
Plkst. 16:00                        Ēdināšana sacensību dalībniekiem. Uz ēdināšanu jāņem līdzi PRINS buklets, ko saņemsiet pie reģistrācijas.
Plkst. 16:30                        Pirmā starta rezultāti
Plkst. 17:00                        Dalībnieku sapulce, starta saraksts
Plkst. 18:00 – 20:00          Otrs starts
Plkst. 20:40                        Rezultāti
Plkst. 21:00                        Apbalvošana

Reģistrācijas laiki TELTS 1:
10:00 - 10:15 - Baikdžorings vīri nordic un open
10:15 - 10:30 - Baikdžorings sievietes nordic un open
10:30 - 10:45 - Skūteri ar vienu suni
10:45 - 11:00 - Skūteri ar diviem suņiem nordic un open

Reģistrācijas laiki TELTS 2:
10:00 - 10:15 - Kanikross sievietes elite
10:15 - 10:30 - Kanikross sievietes veterāni
10:30 - 10:45 - Kanikross vīri elite
10:45 - 10:55 - Pajūgi

Dopinga kontrole:
Sacensību dalībniekus un suņus var pārbaudīt Dopinga kontrolē. Dopinga kontrole var tikt veikta iepriekš sacensību dalībniekus par to nebrīdinot.

Trase:
Dalībnieku ievērībai  - trase būs slēgta no 20. maija plkst. 15.00 līdz 22. maija plkst. 10.00, jo šajā laikā organizatori veiks labiekārtošanas / marķēšanas darbus trasē, kā arī trasē visticamāk atradīsies vietējie iedzīvotāji ar brīvgaitas suņiem.
22. maijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 trasi drīkst izbraukt ar velosipēdu un skūteri bez suņa, vai iziet ar kājām un ar suni, kas ir pavadā Jums blakus.
Dalībniekus, kuri neievēros šo nolikuma punktu, organizatori ir tiesīgi no sacensībām diskvalificēt.

Sacensību 'stake out' vietā:
Sacensību vietā nedrīkst tirgot sporta ekipējumu, sporta produktus, barību suņiem, ja nav saņēmuši rakstisku atļauju no sacensību organizatoriem.
Tirgotājiem pieteikties rakstot e-pastu: info@racedog.lv
Sacensību dalībnieki drīkst automašīnas, piekabes, suņu būrus un suņu stake-out novietot tikai tur, kur to ir norādījuši sacensību tiesneši. ”Stake-out” laukumā nav atļauts veikt kādas zemes norobežošanu ar lentām, striķiem, sētām vai komandas karogiem, lai nodalītu atsevišķu ”savu laukumu”, to ”pasargājot” sportistiem, kas ieradīsies vēlāk (Vietas pietiks visiem).
Sacensību dalībnieki apņemas ievērot 2 metru distanci no citiem cilvēkiem.

Smēķēšana:
RACEDOG sacensību vietā nav atļauts smēķēt.

Starta saraksts / Rezultātu saraksts:
Organizatori provizatorisko sacensību dalībnieku sarakstu publicēs internetā: http://www.racedoglatvia.lv/
Oficiālais starta saraksts būs pieejams sacensību dienā, 22. maijā no plkst. 10:30  pie info dēļa.
Sacensību starta sarakstu nav iespējams mainīt.
Pirmā starta rezultāti un starta saraksts 2. startam būs pieejams pirms otrā starta pie info dēļa.


UZMANĪBU:
Katram dalībniekam ir jāierodas starta koridorā ne vēlāk kā minūti pirms sava starta.
Sportistam šķērsojot finiša līniju, jāuzkavējas finiša koridorā vismaz 30 sekundes vai ilgāk, ja to pieprasa finiša tiesneši vai vetārsts. Finiša koridori var atstāt tikai pēc atļaujas.
Pēc finiša sunim ir jāpiedāvā ūdens, jānodrošina atsildīšanās.
Finišā nedrīkst svilpt, saukt suni, pīkstināt mantiņas, mētāt bumbu vai rotaļlietas, lai veicinātu ātrāku suņa finišēšanu.

Sacensību dalībnieku ievērībai:
Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu un savu suņu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc tām. Aizsargķiveres visiem ir obligātas (izņemot kanikrosu). Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri.
Ja sacensības tiks atceltas, dalībnieku iemaksātā dalības maksa tiks pārcelta uz "BE RACEDOG NIGHT RACE 2021", kas notiks š. g. septembrī.
Sacensību laikā dalībniekiem netiek nodrošināta pieeja elektrībai un dzeramam ūdenim sunim.
Visiem suņiem, kas dzīvo Latvijas teritorijā un atrodas sacensību vietā, jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centra lolojumdzīvnieku reģistrā, obligāti līdzi jābūt Eiropas Savienības lolojumdzīvnieka pasei (vakcinācijas apliecība nederēs) un jābūt ar derīgu trakumsērgas poti (vetārsta atzīme pasē).

Visiem dalībniekiem vēlams būt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem.

Protesti:
Sacensību dalībniekam, kurš ir konstatējis cita dalībnieka noteikumu pārkāpumu, tas ir jāziņo mutiski galvenajam tiesnesim vai jebkuram tiesnesim uzreiz pēc finiša.
Ja noteikumu aizskārums ir ietekmējis arī pašu ziņotāju, tad tam 1 stundas laikā jāiesniedz rakstisks protests ar savu parakstu, samaksājot 30 EUR drošības naudu sacensību galvenajam tiesnesim. Ja galvenais tiesnesis protestu atzīst par pamatotu, iemaksātā drošības nauda tiek atgriezta.
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību galvenajam tiesnesim.
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

Mārketings:
Reģistrējoties sacensībām, Jūs piesakieties jaunumu un informācijas saņemšanai uz Jūsu e-pastu un sms no biedrības "RaceDog Latvia", kā arī no "RaceDog Latvia" sadarbības partneriem - interneta veikala „BE RACEDOG”.
Reģistrējoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

Datu aizsardzība:
Sacensību dalībnieku dati tiks uzglabāti līdz beigsies nepieciešamība tos izmantot. Dalībnieks var lūgt dzēst viņa datus jebkurā brīdī.

Sacensību numuri:
Katram dalībniekam tiek piešķirts viens numurs, abiem sacensību startiem katrai disciplīnai cits.
Numurus nedrīkst bojāt, tos apgriezt. Numurus nedrīkst nodot citai personai. Par numura nozaudēšanu vai nepienācīgu apiešanos ar to – soda apmēru lemj organizatori un sacensību galvenais tiesnesis.
Pēc otrā brauciena finiša Jums finiša koridorā tiesnešiem jāatdod sacensību numurs.

Tehniskās prasības:
Sacensībās nedrīkst piedalīties ar:
1) Velosipēdiem, kuriem nav priekšējās un/vai aizmugurējās bremzes.
2) Skūteriem, kuram nav bremzes.
3) Velo kurpēm vai skriešanas kurpēm, kurām ir dzelzs vai plastmasas izciļņi labākai saķerei (saucamās - naglenes).
4) Velosipēdiem, skūteriem un kārtiem – nav atļauta nekāda veida elektro vai tamlīdzīgu dzinēju piedziņa.

Sacensību teritorijā nedrīkst atrasties brīvgaitas suņi.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

Uzmanību!
Lūdzam sacensību dalībniekiem nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi, savākt atkritumus aiz sevis un suņem.

Viesnīcas rezervēšana:
Organizatori neveic dalībnieku reģistrēšanu viesnīcās vai kempingos.

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms sacensībām.
Organizatori sniedz informāciju par sacensībām tikai latviešu un angļu valodā.

Tiesāšana un prasības pret sacensību inventāru atbilstoši IFSS noteikumiem.

Organizatori:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22
Web:
www.racedoglatvia.lv
www.blackelizabeth.lv

Par sacensībām atbildīgā persona:
Ginta Elizabeth Kleinberga – info(at)racedog.lv /+371 2831 3431 – LAT, ENG (zvanīt biedrības darba laikā, darba dienās no plkst. 11.00 līdz 16.00)