BEracedog.lv Night race
2022. gada 24. septembrī


Rīkotāji: biedrība “RaceDog Latvia” sadarbībā ar interneta veikalu “BE RACEDOG” un “LKSSF”
Sacensību kategorija: IFSS Pasaules Kausa posms
Par sacensībām atbildīgā persona: Ginta Elizabeth Kleinberga, t. +371 28313431 (zvanīt biedrības darba laikā, darba dienās no plkst. 11.00 līdz 16.00)
Trases vieta: Asaru ezers, Garkalnes novads, Latvija

Mērķis un uzdevumi:
Popularizēt Kamanu suņu sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
Dažādot priekšstatu un izpratni par Kamanu suņa sporta sacensībām.
Veicināt citu valstu Kamanu suņu sporta entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
Popularizēt kamanu suņu sportu kā videi un cilvēkam draudzīgu alternatīvu transportu.
Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.

Sacensību laiks un vieta:
24. septembrī, plkst. 12:00
Asaru ezers, Garkalnes novads

Sacensību pamatdisciplīnas (2 starti):
DR4 - Četru suņu kārts
CCM - kanikross vīri
CCW - kanikross dāmas
BJM - baikdžorings vīri
BJW - baikdžorings dāmas
SC2 - divu suņu skūteri
SC1 - viena suņa skūters

(1 starts) pa dienu:
KAĶI - kanikross bērni (līdz 7 gadiem)
LŪŠI - kanikross bērni (no 8 līdz 9 gadiem)
TĪĢERI - kanikross bērni no (no 10 līdz 13 gadiem)

Vecuma grupas sportistiem pamatdisciplīnās:
Juniori - no 14 līdz 17 gadiem
Elite - no 18 līdz 39 gadiem
Veterāni - no 40 gadiem

Suņa vecums:
Visām pamatdisciplīnām - suņu vecums sākot no 18 mēnešiem.
Kaķi, Lūši un Tīgeri  - suņu vecums no 12 mēnešiem.

Klases:
Katrā disciplīnā apbalvos pirmos trīs dalībniekus.
1) Open klase - tiek ieskaitīti visi suņi, kuri nav "Nordic" klasē
2) Nordic klase - "Nordic“ klasi un “Open“ klasi apbalvos atsevišķi, ja konkrētajā disciplīnā būs 5 dalībnieki no katras klases (tātad 5 “Nordic“ klases pārstāvji un 5 “Open“ klases pārstāvji, ja disciplīnā 5 dalībnieki katrā klasē nereģistrējas - tad visi tiek ieskaitīti “Open“ klasē un apbalvo trīs ātrākos no kopējās disciplīnas. DR4 disciplīnu apbalvos, ja klasē reģistrēsies 3 dalībnieki.
3) RNB 2 klase -  "Haskiju“ klasi (RNB1) un “Citu sniega suņu“ klasi (RNB2) apbalvos atsevišķi, ja konkrētajā disciplīnā būs 5 dalībnieki no katras klases (tātad 5 “RNB1“ klases pārstāvji un 5 “RNB2“ klases pārstāvji), ja disciplīnā 5 dalībnieki katrā klasē nereģistrējas - tad visi tiek ieskaitīti “Nordic“ kopējā klasē un apbalvo trīs ātrākos no kopējās "Nordic" disciplīnas. DR4 disciplīnu apbalvos, ja klasē reģistrēsies 3 dalībnieki.

“Nordic“ klasē var startēt šādas suņu šķirnes: Samojedi, Grenlandes suņi, Aļaskas malamuti, Sibīrijas haskiji, sportistam uzrādot FCI atzītus ciltsrakstus.
“Open“ klasē var startēt visas pārējās šķirnes, kas nav norādītas Nordic klasē, un arī bezšķirnes suņi. Ja ciltsraksti sunim nav, reģistrācijas anketā pie suņa šķirnes - jānorāda "miksēts".

Disciplīnu distances:
Apļa garums pamatdisciplīnām: apt. 4,5 km,
Kaķiem, lūšiem un tīģeriem: apt. 0.80 km

Pamatdisciplīnai otrs starts notiek pa krēslu un tumsu, tādēļ ir apgaismojuma prasības:
Kanikrosam:
1) Sportistam pieres lampa
2) Atstarotājs uz kanikrosa jostas
3) Atstarotājs uz vienas no kājām (vēlama atstarojoša lenta)
4) Suņa iemauktos jābūt iestrādātiem vai uzšūtiem atstarotājiem, lai sunim tie atstarotu no suņa priekšpuses un abām sānu pusēm

Baikdžoringam:
1) Velosipēda gaismām -  priekšā baltai, aizmugurē sarkanai
2) Sportistam pieres lampa
3) Atstarotājs uz vienas no kājām (vēlama atstarojoša lenta)
4) Suņa iemauktos jābūt iestrādātiem vai uzšūtiem atstarotājiem, lai tie atstarotos no suņa priekšpuses un abām sānu pusēm

Skūterim:
1) Velosipēda gaismām -  priekšā baltai
2) Sportistam pieres lampa
3) Atstarotājs uz vienas no kājām (vēlama atstarojoša lenta)
4) Atstarotājs uz muguras
5) Suņa iemauktos jabūt iestrādātiem vai uzšūtiem atstarotājiem, lai tie atstarotos no suņa priekšpuses un abām sānu pusēm

Kārti:
1) Velosipēda gaismām -  priekšā baltai
2) Sportistam pieres lampa
3) Atstarotājs uz vienas no kājām (vēlama atstarojoša lenta)
4) Atstarotājs uz muguras
5) Suņa iemauktos jabūt iestrādātiem vai uzšūtiem atstarotājiem, lai tie atstarotos no suņa priekšpuses un abām sānu pusēm
Baikdžoringā, kārtos un skūteros obligāta prasība ir ķivere, kurai brauciena laikā jābūt aizstaisītai.

Dalībnieku reģistrācija:
Internetā: 

Dalības maksa:
DatumsEliteVeterāniJuniori  Peles, Lūši, TīģeriDR4 sportisti"RaceDog Latvia" biedri
29.07. – 15.08  41,00 EUR  41,00 EUR 15,00 EUR  14,00 EUR35,00 EUR35,00 EUR  
16.08. – 18.09.  50,00 EUR  50,00 EUR25,00 EUR  17,00 EUR  35,00 EUR  35,00 EUR  
Otrs starts: 25,00 EUR

Pieteikšanās uz vietas nav iespējama.
! Viens sportists nevar startēt vairāk kā 2 startos. Organizators nenodrošina individuālus starta laikus, lai nodrošinātu sportista vairākkārtīgu dalību sacensībās, tādēļ lūdzam pirms reģistrācijas sazināties ar sacensību organizatoru, ja nepieciešams nodrošināt īpašus apstākļus rakstot e-pastu: info@racedog.lv).

Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta/atsūtīta ”Pieteikuma anketa”.
Sportistam pēc Pieteikuma anketas nosūtīšanas ir jāpārskaita sacensību reģistrācijas maksa 24 stundu laikā. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Sacensību reģstrācijas maksa jāveic uz šadu kontu:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu un disciplīnu saīsinājumā, kā arī BE RACEDOG. (Korektus disciplīnu nosaukumus, kādus izmanto sacensību organizatori, skatīt nolikuma sākumā, pie sacensību disciplīnām). Piemēram - Agnese Saldeva, CCW, BE RACEDOG NIGHT RACE 2022*
*Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu.

Pēc reģistrācijas aizpildīšanas nav iespējams mainīt distanci vai vārdu, uzvārdu.

Dalība sacensībās:
! Viens sportists nevar startēt vairāk kā divos (2) startos.
Dalīties ar ekipējumu šajās sacensībās nevarēs.
Suns drīkst startēt tikai vienā (1) disciplīnā (neskaitot kanikrosu – kā otru disciplīnu, bērnu sacīkstes).

Dalības maksā ietilpst:
Marķēta un īpaši Kamanu suņu sportam sagatavota trase.
Reģistrācija sacensībās, tiek piešķirts sacensību numurs
Ēdināšana sportistam sacensību vietā
Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti tiks ievietoti interneta mājas lapā: www.racedoglatvia.lv
Foto un video apskats sacensību mājas lapā: www.racedoglatvia.lv un facebook: Racedoglatvia lapā, sacensību pasākuma lapā.

Apbalvošana:
Godalgotās vietas ieguvējus apbalvos ar Medaļām un sponsoru balvām, ja katrā disciplīnā būs vismaz 5 sportisti.
Ja godalgotās vietas ieguvējs neierodas uz apbalvošanu, tas zaudē visas iegūtās balvas.

Dalībnieku sacensību numuru izņemšana sacensību dienā:
Informācija par sacensību numuru izņemšanu tiks precizēta tuvojoties sacensībām.

Dienas kārtība: *
Plkst. 10:30 – 11:45          Atvērta auto stāvvieta un dalībnieku „stake-out”
Plkst. 10:30 – 11:30          Reģistrācija, ekipējuma kontrole /vetkontrole
Plkst. 11:50 – 12:00          „Team Leader” sanāksme
Plkst. 12:00                        Dalībnieku sapulce, sacensību atklāšana
Plkst. 13:00 – 14:30          Pirmais starts pamatdisciplīnām
Plkst. 15:15                        Starts Kaķiem, Lūšiem un Tīģeriem
Plkst. 16:00                        Ēdināšana sacensību dalībniekiem
Plkst. 16:30                        Rezultāti
Plkst. 17:00                        Apbalvošana Kaķiem, Lūšiem un Tīģeriem
Plkst. 19:00                        Dalībnieku sapulce, starta saraksts
Plkst. 20:00 – 21:30          Otrs starts pamatdisciplīnām
Plkst. 22:15                        Rezultāti
Plkst. 22:45                        Apbalvošana pamatdisciplīnām

* Dienas kārtība var mainīties, taču ne vēlāk kā vienu piecas dienas pirms sacensībām

Dopinga kontrole:
Sacensību dalībniekus un suņus var pārbaudīt Dopinga kontrolē. Dopinga kontrole var tikt veikta iepriekš sacensību dalībniekus par to nebrīdinot.

Trase:
Dalībnieku ievērībai  - trase būs slēgta no 23. septembra plkst. 15.00 līdz 24. septembra plkst. 10.00, jo šajā laikā organizatori veiks labiekārtošanas / marķēšanas darbus trasē, kā arī trasē visticamāk atradīsies vietējie iedzīvotāji ar brīvgaitas suņiem.
24. septembra no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 trasi drīkst izbraukt ar velosipēdu un skūteri bez suņa, vai iziet ar kājām un ar suni, kas ir pavadā Jums blakus.
Dalībniekus, kuri neievēros šo nolikuma punktu, organizatori ir tiesīgi no sacensībām diskvalificēt.

Sacensību 'stake out' vietā:
Sacensību vietā nedrīkst tirgot sporta ekipējumu, sporta produktus, barību suņiem, ja nav saņēmuši rakstisku atļauju no sacensību organizatoriem.
Sacensību dalībnieki drīkst automašīnas, piekabes, suņu būrus un suņu stake-out novietot tikai tur, kur to ir norādījuši sacensību tiesneši. ”Stake-out” laukumā nav atļauts veikt kādas zemes norobežošanu ar lentām, striķiem, sētām vai komandas karogiem, lai nodalītu atsevišķu ”savu laukumu”, to ”pasargājot” sportistiem, kas ieradīsies vēlāk (Vietas pietiks visiem).

Smēķēšana:
RACEDOG sacensību vietā nav atļauts smēķēt.

Starta saraksts / Rezultātu saraksts:
Organizatori provizatorisko sacensību sarakstu publicēs internetā: http://www.racedoglatvia.lv/
Oficiālais starta saraksts būs pieejams sacensību dienā, 18. septembrī no plkst. 10:30  pie info dēļa.
Sacensību starta sarakstu nav iespējams mainīt.
Pirmās dienas rezultāti un starta saraksts 2. startam būs pieejams 18. septembrī no plkst. 19:00 pie info dēļa.


UZMANĪBU:
Katram dalībniekam ir jāierodas starta koridorā ne vēlāk kā minūti pirms sava starta.
Sportistam šķērsojot finiša līniju, jāuzkavējas finiša koridorā vismaz 30 sekundes vai ilgāk, ja to pieprasa finiša tiesneši vai vetārsts. Finiša koridori var atstāt tikai pēc atļaujas.
Pēc finiša sunim ir jāpiedāvā ūdens, jānodrošina atsildīšanās.
Finišā nedrīkst svilpt, saukt suni, pīkstināt mantiņas, mētāt bumbu vai rotaļlietas, lai veicinātu ātrāku suņa finišēšanu.

Sacensību dalībnieku ievērībai:
Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu un savu suņu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc tām. Aizsargķiveres visiem ir obligātas (izņemot kanikrosu). Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri. Sacensības var tikt pārceltas uz citu datumu, bet ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu un pārcelšanas gadījumā nauda saglabājas uz jauno pārcelto posmu. Ja gada laika nebūs iespējams noorganizēt sacensības, sacensības tiks atceltas un dalības maksa tiks atmaksāta. Sacensību laikā dalībniekiem netiek nodrošināta pieeja elektrībai un dzeramam ūdenim sunim.
Visiem dalībniekiem vēlams būt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem.

Sacensību teritorijā būs tirdziņš un kafejnīca, taču tajos varēs norēķināties tikai ar skaidru naudu. Lūdzu ņemiet vērā, ka ieteicams ņemt līdzi eiro monētas.

Protesti:
Sacensību dalībniekam, kurš ir konstatējis cita dalībnieka noteikumu pārkāpumu, tas ir jāziņo mutiski galvenajam tiesnesim vai jebkuram tiesnesim uzreiz pēc finiša.
Ja noteikumu aizskārums ir ietekmējis arī pašu ziņotāju, tad tam 1 stundas laikā jāiesniedz rakstisks protests ar savu parakstu, samaksājot 30 Eur drošības naudu sacensību galvenajam tiesnesim. Ja galvenais tiesnesis protestu atzīst par pamatotu, iemaksātā drošības nauda tiek atgriezta.
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību galvenajam tiesnesim.
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.

Mārketings:
Reģistrējoties sacensībām, Jūs piesakieties jaunumu un informācijas saņemšanai uz Jūsu e-pastu un sms no biedrības "RaceDog Latvia", kā arī no "RaceDog Latvia" sadarbības partneriem - interneta veikala „BE RACEDOG”.
Reģistrējoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.


Sacensību numuri:
Katram dalībniekam tiek piešķirts viens numurs, abiem sacensību startiem.
Numuri ir uzvelkamas vestes.
Numurus nedrīkst bojāt, tos apgriezt. Numurus nedrīkst nodot citai personai. Par numura nozaudēšanu vai nepienācīgu apiešanos ar to – soda apmēru lemj organizatori un sacensību galvenais tiesnesis.
Pēc otrā brauciena finiša Jums finiša koridorā tiesnešiem jāatdod sacensību numurs.

Tehniskās prasības:
Sacensībās nedrīkst piedalīties ar:
1) Velosipēdiem, kuriem nav priekšējās un/vai aizmugurējās bremzes.
2) Skūteriem, kuram nav bremzes.
3) Velo kurpēm vai skriešanas kurpēm, kurām ir dzelzs vai plastmasas izciļņi labākai saķerei (saucamās - naglenes).
4) Elastīgās pavadas, jeb laina garumam jābūt no 2 m līdz 3 m izstieptā veidā.
5) Velosipēdiem, skūteriem un kārtiem – nav atļauta nekāda veida elektro vai tamlīdzīgu dzinēju piedziņa.

Sacensību teritorijā nedrīkst atrasties brīvgaitas suņi.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

Uzmanību!
Lūdzam sacensību dalībniekiem nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi, savākt atkritumus aiz sevis un suņem.

Viesnīcas rezervēšana:
Organizatori neveic dalībnieku reģistrēšanu viesnīcās vai kempingos.

Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms sacensībām.
Organizatori sniedz informāciju par sacensībām tikai latviešu un angļu valodā.

Tiesāšana un prasības pret sacensību inventāru atbilstoši IFSS noteikumiem.

Organizatori:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22
Web:
www.racedoglatvia.lv
www.blackelizabeth.lv

Par sacensībām atbildīgā persona:
Ginta Elizabeth Kleinberga – ginta(at)nomanis.lv /+371 2831 3431 – LAT, ENG (zvanīt biedrības darba laikā, darba dienās no plkst. 11.00 līdz 16.00)