LAT:
Sacensību akreditētie mediji un fotogrāfi var iekļūt sacensību mediju zonā, viņiem ir pielaide speciālizētājā mediju teltī, kur tiek sniegtas intervijas un notiek tikšanās ar sacensību organizatoriem un labākajiem sportistiem. Mediju teltī būs pieejams internets, elektrība, ērta darba zona.

Lūdzam ņemt vērā, ka mediju un fotogrāfu akreditāciju skaits ir ierobežots.

AKREDITĀCIJAS PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI UN KRITĒRIJI
Mēs individuāli izskatām katru saņemto pieteikumu mediju / fotogrāfu akreditācijai, rūpīgi izvērtējot to pēc sekojošiem kritērijiem:
● pieteikumā ir norādīta visa nepieciešamā informācija par esošajām un plānotajām publikācijām pirms sacensībām, kā arī gaidāmo publicitāti pēc sacensībām.
● pietikums iesniegts savlaicīgi.

Paldies par Jūsu interesi un vēlmi atspoguļot "BE RACEDOG night race 2019" sacensības!
Mediju un fotogrāfu pieteikšanās akreditācijai no 01.03.2019. līdz 18.09.2019.
Organizators patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt izsniegtās akreditācijas

Jautājumu gadījumā gadījuma lūdzam sazināties ar mums rakstot e-pastu: racedoglatvia[at]gmail.com

Mediju akreditācijas noteikumi: Akreditacijas_noteikumi.pdf
Anketa: Mediju un Fotogrāfu anketa

Mediju koordinatore:
Ginta Kleinberga
E-pasts: ginta[at]nomanis.lv
Tālr. +371 28313431


ENG:

Accredited media and photographers will have access to the competition area and have access to the media tent, where will be meetings and interviews with athletes and competiton’s organizers. In media tent there will be electricity, internet and comfortable working place.

Please be aware that there will be limited number of accredited media and photographers.

RULES TO RECEIVE ACCREDITATION
Each application from media / photographer will be revised individually according these criteria:
● there is all necessary information about actual and planned publications before and after competition;
● application is received in time.

Thanks for Your interest to report about "BE RACEDOG night race 2019" competition!
Media and photographer application opens on 01.03.2019. and will be closed on 18.09.2019.

In case of questions - please write to racedoglatvia[at]gmail.com
Apply form: Media and photographer form

Coordinator:
Ginta Kleinberga
E-mail: ginta[at]nomanis.lv
Phone: +371 28313431