LAT: Sacensību maltītes reģistrācija līdzbraucējiem:
Šī reģistrācijas veidlapa ir paredzēta tikai līdzbraucējiem. Sacensību maltītes izmaksas: 11 EUR.
Reģistrācija: 29.07.2022. - 15.09.2022.
Reģistrācija pēc 15.09.2022. vai sacensību dienā nav iespējama.
Aizpildot šo reģistrācijas veidlapu, vēlāk vairs nevarēsiet veikt izmaiņas. Arī cilvēku nav iespējams mainīt.Ja pasažieris neierodas uz sacensību maltīti vai atceļ sacensību maltīti, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

ENG: Race meal registration for passengers:

This registration form is only for passengers.
Race meal costs: 11 EUR
Registration: 29.07.2022. - 15.09.2022.
Registration after 15.09 .2022. or on the race day is not possible.
By filling out this registration form will no longer be able to make changes later. No possible to change person either.
If a passenger does not come to the race meal or cancels the race meal, the registration fee will not be refunded.

Maksājums jāveic 24 stundu laikā pēc reģistrācijas veikšanas. / Payment need to pay in 24 hour period after registration.

Nosaukums / Name: Biedrība "RaceDog Latvia"
Adrese / Adress: Vārnu iela 10-8, Rīga, LV-1009, Latvija
Reģ. nr. / Reg. no.: 40008225574
Banka / Bank: AS Swedbank
Konts / Account: LV21HABA0551038558303
Kods / Code: HABALV22